Ringen

Het belang van uw lidmaatschap en het ringen van vogels

Het is belangrijk om lid te zijn van een afdeling bij één van de in Nederland bestaande Vogelbonden. Mede door het georganiseerd zijn, samen maakt immers sterk, kunnen bepaalde items beter onderbouwd en voor elkaar gekregen worden.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de vroegere wildzang vogels, nu Europese cultuurvogels genoemd. Deze waren een aantal jaren geleden verboden, althans ze mochten wel in de volières gehouden worden, maar niet gevangen, vervoerd, gekocht of verkocht. Het houden van deze wildzangvogels was toen beperkt tot 7 soorten, genoemd in de Vogelwet. Hoe ze destijds in de volières kwamen, was voor iedereen een weet. Door toedoen van de Vogelbonden en Speciaalclubs voor Europese cultuurvogels, is het allang niet meer verboden deze vogels te houden, te verkopen of te kopen, mits aan een paar voorwaarden worden voldaan. Indien de vogels geringd zijn met ringen uitgegeven door een, door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, erkende organisatie, b.v. de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, mogen alle handelingen, m.u.v. vangen, met bedoelde vogels verricht worden. Inmiddels worden door heel Nederland verspreidt er honderden Europese cultuurvogels gekweekt, van roodborstje, goudvink en pestvogel toe. Wildvang is dus niet meer nodig.

Een enkele vogelliefhebber had bovenstaande niet voor elkaar gekregen, echter een grote sterke organisatie is het wel gelukt. Sterke organisaties zijn een waardige gesprekspartner op alle niveaus. Zeker nu enkele jaren de EU in het leven is geroepen en er sprake is van Europese wetgeving, komen ook hier allerlei regels ter sprake m.b.t. de vogelliefhebberij. Het is dan ook op dat niveau belangrijk een vinger in de pap te hebben. De belangen van de individuele vogelliefhebber worden dus behartigd door de grote organisaties, zoals de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Als lid van een afdeling wordt U in het bezit gesteld van een uniek kweeknummer, die op uw naam wordt uitgegeven, door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Kweekt U vogels dan kunt U bij uw afdeling ringen bestellen.

U kunt bij ons ringen bestellen via https://ringennbvv.nl/. De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account aan te maken. Leden kunnen dit doen met de door ons aan hen verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode). Deze vindt u op de adreswikkel van ons maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen wij u een wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen wij u de status van uw bestelling.

Prijzen van de ringen vanaf 01 april 2022

 Minimum
aantal
Prijs
per stuk
Volledig gekleurde aluminium ringen10€ 0,30
Volledig gekleurde ringen voor Europese Cultuurvogels en overige beschermde soorten10€ 0,40
Aluminium ringen (blank aluminium in grote maten)10€ 1,00
Roestvrij stalen ringen5€ 2,00
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,00 per ring extra

Voor elke ringenbestelling wordt per bestelling € 6,50 administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.  Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese Cultuurvogels/overige beschermde vogels gelijktijdig bestelt, bent u uiteraard maar 1x de administratiekosten verschuldigd.

Ringen voor beschermde vogels. U kunt hier een brochure van de bond downloaden, waarin alle informatie staat over het ringen van beschermde vogels. De lijst met beschermde vogels is van te grote omvang om in brochurevorm op te nemen. Klik hier voor de volledige lijst. Getracht is deze brochure hanteerbaar en leesbaar te houden. De brochure geeft antwoord op al uw vragen, maar komt u iets tegen wat er niet in staat of onduidelijk is meldt dat dan s.v.p. aan het bondsbureau.

Voor ringen voor beschermde soorten bent u van overheidswege verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) op te geven. De NBvV doet zelf niets met deze informatie: wij geven e.e.a. alleen door aan de overheid.

Wanneer te bestellen? En wanneer in huis? U kunt het hele jaar ringen bestellen. Na 1 april kunnen ringen voor het lopende jaar alleen nog als spoedbestelling gedaan worden. Ringen voor het volgende broedseizoen kunt u na deze datum bestellen, maar mogen wij in het kader van internationale afspraken pas na 1 oktober uitleveren. Alle ringen welke u na deze datum bestelt leveren wij na ongeveer 1 maand uit. U ontvangt bericht als de ringen verzonden worden en kunt de levering dan via Track&Trace volgen.   Betaling kan uitsluitend via IDeal gelijktijdig met de bestelling (buitenlandse leden: Sofort of Klara).  

De bestelhoeveelheid

Het minimum aantal te bestellen ringen van aluminium is 10 stuks, voor stalen ringen is dit 5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor “cultuur” ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten. Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv. 11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc.. Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde volgnummers bestellen.

Voor vogels die op de Cites-A lijst staan bent u verplicht het aantal kweekkoppels waarvoor u bestelt op te geven. Per kweekkoppel kunt u 10 ringen per bestelling opgeven.

Nieuwe leden

Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

Kleur van de ringen

Deze volgen de internationaal vastgestelde COM-standaard en zijn voor de komende jaren:

2022 – bruin

2023 – blauw

2024 – rood

2025 – zwart

Aluminium(kleurige) ringen

Op verzoek zijn een aantal grotere ringmaten in het assortiment gekomen. Het betreffen aluminium(kleurige) ringen met (inwendige) diameters 16, 18, 20, 22 en 24 mm. Deze ringen zijn ook te leveren als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met NL en ringmaat aanduiding.

Roestvrijstalen (RVS) ringen

Voor sommige kromsnavels worden stalen ringen aanbevolen. Let wel: stalen ringen kunnen niet in kleur geleverd worden en zijn ook beschikbaar als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met NL en ringmaat aanduiding en registratie bij het ministerie. Deze ringen zijn uiteraard zonder breukzone.

Spoedbestellingen

De kosten van de ring bij een spoedbestelling bedragen de ringprijs plus € 1,00 per ring extra. Spoedbestellingen die gedurende een werkweek binnenkomen, worden de week daarop in productie genomen. Wij streven er naar om deze bestellingen na ongeveer 14 dagen te verzenden.

Foute ringen

Ondanks de grote zorg die tijdens de fabricage aan de ringen besteedt wordt, kan er altijd nog iets mis gaan tijdens het produceren van 1 miljoen ringen. Wanneer u tijdig uw ringen controleert, heeft u ook nog de tijd eventuele probleempjes door ons bondsbureau op te laten lossen.

Tenslotte

Als advies willen we u graag nog het volgende meegeven: Bestel al uw ringen in één keer – dat scheelt u kosten! Voorkom spoedbestellingen – de prijs van een paar extra ringetjes weegt echt niet op tegen de hoge spoedkosten en alle gestress. Controleer uw ringen direct bij ontvangst en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen! En bent u geen lid? Word dan lid en bespaar op uw kosten voor de ringen. Een lidmaatschap via een vereniging kost ongeveer 40 euro per jaar. Liever geen lid van een vereniging? Wordt dan Verspreid lid voor 40 euro per jaar ook via deze website.