Lidmaatschap

Wat zijn de voorwaarden om lid te worden van “De Goudvink” ?

In principe hebben wij als afdeling geen voorwaarden, echter personen die zich bezig houden met de illegale vangst van vogels zijn binnen onze afdeling niet welkom. Om onze vereniging te beschermen tegen personen die zich hiermee bezig houden, kent onze afdeling een ballotagecommissie.

Bij aanmelding van een nieuw lid, wordt deze bezocht door een lid van de ballotagecommissie. Dit lijkt misschien zwaar, echter dat is het absoluut niet. Het doel is om adviezen en tips te geven m.b.t. de reeds in bezit zijnde vogels, nog te bouwen hokken en volières maar daarnaast ook om te kijken met wie we te maken hebben als aankomend lid. Als goed bekend staande vereniging willen we onze verworven naam hoog houden door geen malafide personen binnen te halen. Gelukkig hebben we in ons bestaan nog nooit iemand hoeven te weigeren als lid. Na de eerstvolgende maandelijkse vergadering ontvangt U een uitnodiging en wordt U, na betaling van de contributie, aangemeld als lid.

Onze afdeling kent geen B-leden, donateurlidmaatschap of familiereductie. U mag elders lid zijn, doch lidmaatschap bij “De Goudvink” is ten allen tijde volwaardig.

Wat kost het lidmaatschap van de vogelvereniging “De Goudvink” ?

De contributie is voor volwassenen € 45,- en voor minderjarigen tot en met 16 jaar € 22,50 per jaar. De convocatie van de vereniging wordt in principe digitaal verzonden, tenzij anders gewenst (hier staat na overleg een meerprijs tegenover).

Wat krijgt U voor uw contributie ?

U ontvangt hiervoor elke maand het prachtige maandblad “Onze Vogels”, uitgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een voorbeeld van dit blad kunt U vinden op de site van de NBvV (www.nbvv.nl);

  • U bent vrij om elke vergader-, dan wel contactavond van onze vereniging te bezoeken;
  • U kunt meedoen aan onze jaarlijkse tentoonstelling in clubgebouw ’t Boaken;
  • U mag, soms tegen een kleine vergoeding, deelnemen aan feestavonden, barbecues, etc.
  • Uw vogels worden kosteloos vervoerd naar grotere tentoonstellingen, zoals de districtstentoonstelling van Overijssel en de Nederlandse kampioenschappen.
  • En, last but not least, U krijgt gevraagd en ongevraagd adviezen en tips m.b.t. ons aller hobby en daarbij de vriendschap van de bij onze afdeling aangesloten leden.

Velen zijn U reeds voorgegaan. Onze leden kweken kleur-, zang- en postuurkanaries, grote en grasparkieten, agaporniden, allerlei soorten tropische vogels, duiven en grondvogels en Europese cultuurvogels.

Aanmeldingsformulier

Lijkt het U wat ? Wordt lid van “De Goudvink” !!!